සිරිකොතට දැඩි රැකවල් !

0

එජාපයේ තීරණාත්මක කෘත්යාධිකාරී මණ්ඩල හමුව පැවැත්වෙන අද දිනයේ සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානය අවට ආරක්ෂාව තර කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.මන්ත්‍රීවරුන් හැර වෙනත් කිසිදු පුද්ගලයකුට අද දිනයේ මූලස්ථානය වෙත ඇතුලු වීම සීමා කර ඇතැයි පක්ෂ මූලස්ථාන ආරංචි මාර්ග වාසල විත්ති වෙත හෙළිදරව් කළේය.අද පැවැත්වෙන මෙම තීරණාත්මක හමුවේදී පක්ෂ නායකත්වය ඇතුලු තනතුරු කිහිපයක් වෙනස් වීමට බොහෝ දුරට වෙනස් වීමට ඉඩ ඇති බවද වාර්තාවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here