සංධාන මහලේකම් වෙන්න එස්.බී.මාන බලයි!

එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයේ මහලේකම් තනතුර ලබා ගැනීම සදහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.බී.දිසානායක මහතා දැඩි උත්සාහයක නිරතවන බව වාර්තාවේ.මේ දිනවල ඔහුගේ බත්තරමුල්ල පිහිටි නිවසේදී නිතර ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා වන බවද විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග කීවේය.ඉදිරියේදී ශ්‍රිලනිප ප්‍රතිසංධානය කිරීමේ යෝජනා ගැන මේ දිනවල දැඩි කතාබහට ලක්වන බැවින් තනතුරු සියල්ලටම නවක මුහුණ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here