විශ්වාසභංග විවාදය අස්සේ මහින්ද පාර්ලිමේන්තු ආවේ ඇයි?

0

විශ්වාසභංගය විවාදයට සහභාගී වීම සදහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මීට ස්වල්ප මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියේය.පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රී පිවිසුමේදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පිළිගෙන සභාගර්භයට කැදවාගෙන ගියහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here