විශ්වාසභංගය පරාදයි

0

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද කෙරුණු විශ්වාසභංගය වැඩි ඡන්දයෙන් පරාද විය.

ඊට විරුද්දව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ඡන්දය ප්‍රාකාශ කල අතර මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද පක්ෂව ඡන්දව ප්‍රාකාශ කලහ.

විශ්වාසභංගයට පක්ෂව ඡන්ද 76 ක් ලැබුණු අතර ව්පක්ශව ඡන්ද 122ක් ලැබිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here