විජයකලා එනතුරු පාර්ලිමේන්තු පොලීසිය සීරුවෙන්

රාජ්‍ය ඇමතිණී විජයකලා මහේශ්වරන් මහත්මිය පාර්ලිමේන්තු පැමිණෙන තුරු මන්ත්‍රී පිවිසුම අසල විශේෂ පොලිස් ආරක්ෂාවක් යොදවා ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග පැවසීය.කාන්තා පොලිස් නිළධාරිණියන් කිහිප දෙනෙකුද මන්ත්‍රී පිවිසුම අසල සිටින බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here