විග්නේශ්වරන් ගෝඨා හමුව මිනිත්තු 15 කට පෙර විග්නේශ්වරන් අවලංගු කරයි….ගෝඨා හිස් අතින් ගෙදර එයි!!!

0

දෙමළ පුවත්පත් ප්‍රධානීන් සහ ගෝඨා අතර විශේෂ හමුවක් ඇතුල්කෝට්ටේ පිහිටි වියත්මඟ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි. මෙහිදී ගෝඨා එම මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් සමඟ ‘වියත්මඟ සහ එළිය’ වැඩසටහන් පිළිබඳව පැහැදිලි කළේය. එහිදී ගෝඨා මාධ්‍ය ප්‍රධානීන්ට කීවේ යුද්ධයෙන් පසුව එම ජනතාවගේ ප්‍රශ්න හඳුනා ගැනීමට රජය අපොහොසත් වූ බවය.

‘අපි විශාල මුදලක් උතුරේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වැය කළා. ඒ අතරින් උතුරු දුම්රිය මාර්ගය විශේෂයි. අපි හැකි තරම් උත්සාහ කළා උතුරේ අයගේ ගැටලු ගැන සාකච්ඡා කරන්න. මම ආරක්ෂක ලේකම් වෙලා ඉන්න කොට උතුරේ මහ ඇමැතිතුමා සමඟසාකච්ඡා කරන්න වෙලාවක් ඉල්ලුවා. වෙලාව දීලා ඒ සාකච්ඡාවට හරියටම විනාඩි 15ක් තියෙද්දී ඒක එතුමා අවලංගු කළා’ගෝඨා පැහැදිලි කළේය.

මෙහිදී මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් ගෝඨාගෙන් විමසා සිටියේ උතුරේ සංහිඳියාව ඇති කිරීම සඳහා ඇති වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳවයි.
‘ජාතික ප්‍රශ්නයට විසඳුම දිය යුතු ප්‍රධානම මාර්ගය තමයි ආර්ථික සමානාත්මතාවක් ඇති කිරීම. මේ වෙන කොට අපි නගරබද දෙමළ ජනතාව සමඟ කතා කළා. නමුත් උතුරේ ජනතාව සමඟත් ‘වියත්මඟ’ සාකච්ඡා කරන්න බලපෑමක් කරනවා’ ගෝඨා පැහැදිලි කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here