ලොකු උන්නැහෙට සතියකට හාවඩ් යන්න ලක්ෂ විස්සක්!

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ලොකුම බලවතෙකුගෙ අමාත්‍යාංශය බාරව ඉන්න නියෝජ්‍ය ඇමතිකෙනෙක් හාවඩ් එකේ සතියක් ඉගෙන ගන්න යනවලු.ගාන ලක්ෂ විස්සයිලු.ඊට අමතරව අතේ වියදමටත් ලොකු ගානක් වෙනම දෙන්න යෝජනා වෙලාලු.ඔක්කොම සල්ලි ටික අමාත්‍යාංශයෙන් ගෙවනවලු.ලොකු උන්නැහෙ සතියකට මොනා ඉගෙන ගන්නද ඇමරිකාවෙ යන්නේ කියලා සමහරු අහනවලු.ඉගෙන ගෙන එන දේවල්වලින් අමාත්‍යාංශයට කරන්න යන දේ ගැනත් කට්ටිය අවදානයෙන්ලු.

 

පුස්තකාල ඡායාරූපයකි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here