ලොක්කා රැක්කොත් අපිට ඉන්න වෙන්නෙ ගෙදර මම යනවා පොහොට්ටුවට!

0

කොලොංපුරේ හාදයෙක්ලු.පොහොට්ටුවට එන්න මාන බල බල හිටියලු.දැන් පොටක් පෑදිලාලු.බංගේ නිසා මිනිහ හරිම ආසාවෙන්ලු.

“මට ඡන්දෙට කලින් යන්නත් බැරි උනා මෙහෙ හිටියොත් මම ලබන පාර ගෙදර තමයි.තවත් ඉන්න බෑ.බංගේ දින්නත් පැරදුනත් මම යනවා අනික් පැත්තට.ගිහින් වාඩිවෙනවා.ලොක්කා රැකල අපිට හම්බුන දෙයක් නෑ”කිවුවලු.දැන් දත කට මැදගෙන ඉන්නවලු.4වෙනිද මිනිහ පොහොට්ටුවට එන්න හිතාගෙන ඉන්නවලු වැඩේ බකල් වෙයිද කියලත් බයක් තියනවලු

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here