රොජර් විමල් හැර යයි

ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ සමාජික බස්නාහිර පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රී රොජර් සෙනවිරත්න මහතා එම පක්ෂයේ සමාජිකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.පුද්ගලික හෙතුවක් මත ඔහු ඉල්ලා අස්වු බව ලිපියක් මගින් එම පක්ෂයේ ලේකම්වරයා වෙත යවා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here