රාජිත දොඩවනවා..ආණ්ඩුවට වෙන දේ ගැන ටී.බී කියයි

0

“රාජිතලට දොඩවන්න පුලුවන් බලාගමුකො ආණ්ඩුවට මොකද වෙන්නෙ කියල”යැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ටී.බී.ඒකනායක මහතා වාසල විත්ති වෙත කියා සිටියේය.අද රාත්‍රි ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවත්වෙන සාකච්ඡාවේදී ආණ්ඩුවේ ඉන්නවාද නැද්ද යන්න තීරණයක් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවද ඇමතිවරයා කීවේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here