රාජ්‍ය ඇමති සහ නියෝජ්‍ය ඇමති මාරුව අද

සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවේ සිව්වන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයට අනුව රාජ්‍ය අමාත්‍යධූර හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යධූර අද දිනයේ දිවුරුම්දීමට නියමිතය.

නව රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දීම අද පෙ.ව 10.30 ට ජනාධිපති කාර්යාලයේදී සිදු වන බව වාර්තාවේ.

ඒ සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂ සියලූම මැති ඇමතිවරුන්ට ජනාධිපති කාර්යාලය වෙත පැමිණෙන ලෙස දන්වා තිබේ.

පුස්තකාල ඡායාරූපයකි

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here