මීගමුව නගරාධිපති වැඩ පටන් ගනී

0

මීගමුව නගරාධිපති දයාන් ලාන්සා මහතා වැඩ බාරගැනීමේ උත්සවය අද පෙරවරුවේ මීගමුව නගරසභාවේදී සිදුවිය.මේ අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිමල් ලාන්සා,හිටපු අමාත්‍ය සරත් කුමාර ගුණරත්න,පළාත් සභා මන්ත්‍රී එම්. සකාවුල්ලා යන මහත්වරු මෙන්ම හිටපු ආණ්ඩුකාර කුමාරි බාලසූරිය මහත්මියද එක්ව සිටියාය.

ඡායාරූප- නගාරාධිපති මාධ්‍ය අංශයw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here