මැතිසබේ ඇත්තන් ගංවතුරට කොටුවෙති! පාර්ලිමේන්තුවේ ඔළුගෙඩි අද හිස්වන ලකුණු

පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් බොහෝ දෙනෙකු ආපදා තත්වය නිසා සිය ගම්බිම්වල සිටීම හේතුවෙන් අද පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු සභා වාරයට නොපැමිණීමට ඉඩ ඇතැයි වාර්තාවේ.ඔවුන් මේ වන විට සිය ගමිබිම්වල ආපදාවන්ට මුහුණ දුන් ජනතාවට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමට පටන්ගෙන තිබේ.ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයාද ඔවුන්ට උපදෙස් දී ඇත්තේ ගම්බිම්වලට වී ජනතාවට අවශ්‍ය සහන සැලසීමට කටයුතු කරන ලෙසය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here