මහින්ද උදේ පාන්දරම පාසල් ගිය හැටි

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ කොළඹ පාසල්වල ආරක්ෂක තත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම සදහා එක්විය. මේ අවස්ථාවට විපක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරුන් පිරිසක් ද එක්ව සිටියහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here