භංගෙට විරුද්ධ වෙන ඇමති මල්ලිට රජරට ඇමති අක්කිගෙන් තෑගි

0

රජරට ඇමතිකෙනෙක්ලු.පක්ෂයේ තනතුරක් අරගෙන මේ දවස්වල කුණු බැණුම්ලු.මිනිහ භංගෙට විරුද්ධයිලු.පක්ෂයේ කට්ටිය භංගෙට පක්ෂ උනොත් මෑන් තනතුර අත ඇරලා අලියට යන්න මාන බලනවලු.මේ ආරංචිය රජරට පැත්තේ ඉන්න කැන්ඩි ලමිස්සි ඇමති අක්කියෙක්ට ගියාලු.අක්කි මේ දවස්වල මේ රජරට ඇමති  මල්ලි එක්ක ටිකක් බජනය වැඩිලු.

“මල්ලි ඔයා බය නැතිව ඉන්න.අපි මේ වෙලාවේ ලොක්කව බලාගමු.ඔයා විරුද්ධ වෙන්න භංගෙට මම ඔයාට මගේ ආසනේ හරි දෙනවා”මෙන්න බොලේ ඇමති අක්කි එහෙම කිවුවලු.ඇමති මල්ලිට හරිම සතුටුයිලු.දැන් දෙන්නා හරි ගැම්මෙන්ලු.

පුස්තකාල ඡායාරූපයකි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here