බස්නාහිර මහ ඇමති සටනට එරන්ද එයි…හේශා සහ නාලක කොලොන්නේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් අස්වෙන්න යයි…

ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණයේ බස්නාහිර එජාප මහ ඇමති අපේක්ෂකයා ලෙස තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති එරංද වැලිඅංගේ මහතා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව එජාප ආරංචි මාර්ග වාසල විත්ති වෙත හෙලි කලේය.ඊට අමතරව සබරගමුවේ මහ ඇමති අපේක්ෂකයා ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ මහතා ඉදිරිපත් කිරීමටද නියමිත බව වාර්තාවේ.උතුරු මැද මහ ඇමති අපේක්ෂකයා ලෙස නාලක කොලොන්නේ මන්ත්‍රීවරයා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවද වාර්තාවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here