පොල්ගම්පළ කොටුවෙයි

දින කිහිපයක් සදහා රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සභාපති වු අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල මහතා ඊයේ රාත්‍රී  අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.උතුරු දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීමේදී සිදුවූ මිලියන 8 ක මුල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් පොල්ගම්පොල මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.මේ වන විට ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම් සිදුකරන බවද වාර්තාවේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here