ප්‍රතිසංධානය බොරුවක්..අපි තීන්දුවක් ගන්නවා එජාප පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන්ට මල පනී!

0

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිසංධානය කිරීමේදී මහා වංචාවක් සිදුකළ බව කියමින් එජාප පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් අද තීන්දුවක් ගැනීමට සැරසෙන බව වාසල විත්ති වෙත වාර්තාවේ.ඔවුන් පවසන්නේ මින් ඉදිරියට පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීනව කටයුතු කරන බවයි.ආණ්ඩුවේ කිසිදු යෝජනාවකට සහාය නොදෙන බවද එක් මන්ත්‍රීවරයෙකු කීවේය.මාස හයක් ගිය පසු අගමැතිවරයාට එරෙහිව දැඩි තීන්දුවක් ගන්නා බවද එම මන්ත්‍රීවරයා කීවේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here