පලාත් උත්තමයන් මේ දවස්වල හරි කලබල!

0

මැද රට උත්තමාව්ය මේ දවස්වල හරිම කලබලෙන්ලු.සබරගමුවට මාරුවක් දෙන්න හදන නිසාලු.මැද රට දාල මම කොහොමද එහෙ යන්නේ කියනවලු.යන්තම් මෙහෙ හදාගත්ත විතරයි කියනවලු.සබරගමුවේ උත්තමයට ගෙදරම යන්න වෙන හැඩක්ලු.ඒ නිසා එතුමත් මේ දවස්වල ඉන්නේ හිත් අමනාපෙන්ලු.දකුණේ උත්තමයටත් මේ මරුව ගැන ආරංචි වෙලාලු.අයියෝ මාව කොහෙට දායිද දන් නෑ කිවුවලු.රටේ ලොකුම බලවතෙක් හම්බෙන්න අවස්ථාවක් ඉල්ලුවලු.තාම වෙලාවක් දීල නෑලු.මොනව කරන්නද කියල හිත හිත ඉන්නවලු.කොහොම උනත් ඔක්කොම කට්ටිය සුහද මාරුවකට ලෑස්තිලු.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here