නිලුකා පිළිගන්න කංචන ගිය ගමන!

0

සබරගමු පළාතේ ආණ්ඩුකාර ධුරයෙන් පිදුම් ලැබු නිලුකා  ඒකනායක මහත්මිය පිලිගැනීමේ උත්සවයක් සබරගමු පළාත් සභාවේ සභාපති කංචන ජයරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.එහිදී ආණ්ඩුකාරවරිය වැඩ භාරගැනීමද සිදුවිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here