නියෝජ්‍ය කතානායකකමට තුන්කොන් සටනක්!

නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා තෝරා පත්කර ගැනීමේ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වීමට නියමිතය.ඒ සදහා දැනටමත් නම් කිහිපයක් යෝජනා වී තිබේ.හිටපු රාජ්‍ය ඇමතිනී සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආනන්ද කුමාරසිරි සහ අංගජන් රාමනාදන් යන අයගේ නම් යෝජනා වී ඇත.හිටපු නියෝජ්‍ය කතානායක තිලංග සුමතිපාල මහතා එම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වීම හේතුවෙන් නියෝජ්‍ය කතානායක තනතුර පුරප්පාඩු විය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here