තවත් තුන් දෙනෙකුට ඇමති පදවි

0

තවත් ඇමැතිවරු කිහිප දෙනෙක් මීට ටික වේලාවකට පෙර ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ. එස් බී දිසානායක – අධිවේගී මාර්ග හා මාර්ග  සංවර්ධ අමාත්‍ය, පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි – ඛනිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය,චමල් රාජපක්ෂ- සෞඛ්‍ය හා දෙශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here