ජම්බු කාශ්මීර් රගර් පුහුණුවට ගිය නාමල්

0

ජම්මු කාශ්මීර් ප්‍රාන්තයේ මහා ඇමතිනි මෙහෙබුබා මෆ්ටි මහත්මිය හා රගර් පුහුණු කිරීමට මේ දිනවල එහි සංචාරයක නිරතව සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අතර විශේෂ හමුවක් පැවැත්විණි. එහිදී රගර් ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සදහා තමන්ට ආරාධනා කිරීම පිලිබදවත් නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා මහ ඇමතිනියට ස්තුති කලේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here