ජනපති වැඩ පටන් ගනී ! මහ බැංකුව අගමැතිගෙන් ගලවයි

0

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යටතේ තිබු ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ඉවත් කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පියවර ගෙන තිබේ.ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපතිවරයා විසින් අද අත්සන් කර තිබේ.ඒ අනුව අද සිට මහ බැංකුව යළිත් මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත පවරා දී තිබේ.මීට පෙරද මහ බැංකුව මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබු අතර අගමැතිවරයා විසින් එය ඔහු යටතට පවරා ගත්තේය.මහ බැංකු බැදුංකර ගනුදෙනුව සිදුවූයේද එය අගමැතිවරයා යටතේ තිබෙන කාලයේදීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here