ගන්කන්දත් මහින්දට

0

මහවැලි , පරිසර හා ඉඩම් රාජ්‍ය ඇමැති ලෙස රත්නපුර දිස්ත්‍රික් එජාප මන්ත්‍රී දුනේෂ් ගන්කන්ද මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර දිවුරුම් දුන්නේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here