ගජ මිතුරු කල්ලිය ශ්‍රී ලංකන් විනාශ කළා.. ලන්සා පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙලිකරයි

0

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය හොර ගුහාවක් බවට පත් කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිමල් ලන්සා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.
සුරේන් රත්වත්ත ඇතුලු ගජ මිතුරු කල්ලිය ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය විනාශ කළා.පාඩුව බිලියන 50යි.කොහොමද කෑම.යහපාලන ආණ්ඩුව ආවේ කලින් කරපුව නැවත කරන්න නොවෙයි. අද සංචාරක කර්මාන්තය විනාශ වෙලා ඉවරයි.හෝටල් සියල්ල වැසී ගිහිල්ලා.සංචාරක කර්මාන්තය ජාතික වැඩ පිලිවෙලක් නෑ. කොයි ආණ්ඩුව ආවත්, කොයි ඇමති ආවත් වෙනස් නොවන ජාතික වැඩපිලිවෙලක් ඇති කල යුතුයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here