ඛේමාගේ කොලුවා ගෙනා අයවැය දෙවැනිවර කියවීම සම්මතයි

0

එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ මංගල අයවැය ලෙස මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අයවැය ලේඛණය දෙවැනිවර කියවීම වැඩි ඡන්ද 43 කින් සම්මත විය.
අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 119 ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව 16 ලැබුණි. එමෙන්ම  මන්ත්‍රීවරැන් 29 කු ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේතු සභාගැබේ නොසිටියහ.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනව කරන දුමින්ද දිසානායක , මහින්ද අමරවීර , ලසන්ත අලගියවන්න , නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා , ශාන්ත බණ්ඩර , රංජිත් සියඹලාපිටිය , සරත් අමුණුගම , එස් බී දිසානායක , මහින්ද සමරසිංහ , එස් බී නාවින්න , තිලංග සුමතිපාල , වීරකුමාර දිසානායක , කාදන් මස්තාන් , අංජගන් රාමනාදන්,  මන්ත්‍රීවරැන්ද දෙමල ජාතික සන්ධානයේ. සෙල්වම්අඩේකලනාදන් , ශිවශකිති ආනන්දන් , ඩග්ලස් දේවානන්ද ආණ්ඩුපක්ෂයේ සිට විපක්ෂයට එක්වු අතුරලියේ රතනහිමි , විජේදාස රාජපක්ෂ , අශෝක ප්‍රියන්ත ,යන මන්ත්‍රීවරැන්ද අයවැය ඡන්දය විමසන අවස්ථවෙදී පාර්ලිමේන්තුවේ නොසියිටහ’
එක්සත් ජාතික පෙරමුණ සහ දෙමල ජාතික සන්ධානය අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය දුන් අතර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ බහුතර මන්ත්‍රීන් පිරිසක් සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අයනැයට විරැද්ධව ඡන්ද ප්‍රකාශ කළහ.
මුදල් අමාත්‍ය   මංගල සමරවීර මහතා විසින් පසුගිය 05 දා  අයවැය යෝජනා පාර්ලිමේන්තු‍වට ඉදිරිපත් කිරිමෙන් පසුව අයවැය පිළිබඳ දෙවන වර කියැවිමේ විවාදය පසුගිය 06 දා  ආරම්භ විය.
ඒ අනුව මේවසර  සඳහා වන අයවැය පිළිබඳ දෙවනවර කියැවීමේ විවාදය පුරා දින හයක් පැවැති අතර අද පස්වරු 5.00 ට ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීණි.
අයවැය පිළිබඳ තෙවන වර කියැවීම ‍හෙවත් කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය හෙට (13) සිට පැවැත්වීමට නියමිත අතර එම විවාදය අප්‍රේල් 05 දක්වා පුරා දින 19ක් පැවැත්වීමට නියමිත වේ. අයවැය තෙවනවර කියැවීමේ විවාදයෙන් පසුව ලබන අප්‍රේල් පස්වැනිදා පස්වරු 5.00 ට ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නියමිත වේ.
අයවැය තෙවනවර කියැවීමේ විවාදය ආරම්භ වන හෙට (13) දිනයේදී  ජනාධිපති, අගමැති කාර්යාලය,උපරිමාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරු, අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාල, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව, ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාව , පරිපාලන අභියාචන විනිශ්චය අධිකාරිය, අල්ලස් හෝ ‍දූෂණ චෝදනා කොමිෂන් සභාව, මුදල් කොමිෂන් සභාව, ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව, ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව, පාර්ලිමේන්තුව, පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක කාර්යාලය, පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂ කාර්යාලය, පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක කාර්යාලය, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, ජාතික විගණන කාර්යාලය, පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසා‍රිස් කාර්යාලය, විගණන සේවා කොමිෂන් සභාව , ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිෂන් සභාව, සීමා නීර්ණ කොමිෂන් සභාව  ඇතුළු විෂයයන් විසිපහක් පිළිබඳ විවාදය හෙට පැවැත්වේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here