කැබිනට් මාරුව ගැන ලන්සා කියූ අපූරු කතාව

ඔළුගෙඩි මාරුවකින්ම පමණක් රටක් සංවර්ධනය කල නොහැකි බව හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිමල් ලන්සා මහතා පැවසීය.

මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙන්නේ අමාත්‍යාංශයවල වැඩ භාටගැනීමේ උත්සව හැර වෙනත් කිසිදු වැඩක් කිරීමට මෙම සංශෝධනවලින් නොහැකි බවය.

“ආණ්ඩුවේ කැබිනට් මාරුව විහිළුවක්.මේ කරල තියෙන්නේ වැඩ නොකරන අයගෙ ඔළුගෙඩි මාරුවක් විතරයි.මේක යහපාලන ආණ්ඩුවේ හතරවැනි කැබිනට් සංශෝධනය.දැන් අවුරුදු තුනක් තිස්සෙම මේගොල්ලො කලේ අමාත්‍යාංශ හදන එක.ඒවා ගලවන එක.වැඩ බාරගැනීම්,පිලිගැනීම්,වාහන ගැනීම් තමයි කලේ.රටට වැඩක් කලේ නෑ.ඉතුරු මාස ටිකේත් අමාත්‍යාංශවල ඕවා තමයි වෙන්නෙ.ජනතාවට සෙතක් නෑ.මිනිස්සුන්ගේ බදු මුදල් වලින් අමාත්‍යාංශයවලින් මිනිස්සුන්ට කිසිම දෙයක් කරල නෑ.ඇමතිකම්වලින් අයින් කරපු අයට ඇමතිකම් දීල.වංචා දූෂණ කරපු අයට ඒවා වැඩිකරගන්න ආයෙත් ඇමතිකම් දීල,නියමිත ආයතන නියමිත අමාත්‍යාංශවලට දෙනවා කිවුවා.ක්‍රිඩා ඇමතිවරයට පළාත් පාලන විෂයයන් දීල.ඒකේ තියන ගැලපීම මොකක්ද?ඒ නිසා මේ පත්කරල තියෙන්නේ පහුගිය කාලය පුරාවට වැඩ නොකරපු සහ ගසා කාපු අයගේ සුහද මාරුවක් මේක කැබිනට් සංශෝධනයක් නෙමෙයි.”

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here