කල්ලි දෙකම වෙන වෙනම හමුවී එකටත් හමුවෙයි..

ඇමතිකම් අතහල ශ්‍රිලනිප මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ රැස්වීම් දෙකක් අද පස්වරුවේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.විජේරාම මාවතේ පිහිටි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල නිවසේදී මෙම හමුව පැවැත්වේ.කණ්ඩායම් දෙකෙහි හමු වෙන වෙනම පැවැත්වීමෙන් පසුව සියලු දෙනා සහභාගීවන හමුවක්ද අවසානයේදී පැවත්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here