සද්ද නැතුවම කැම්පස් එකේ දේශනවලට යන මන්ත්‍රී

0

ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ඩී.වී. චානක මේ දිනවල දිවා රෑ නොබලමින් පාඩම් වැඩකටයුතුවල නිරත වෙයි. එම නිසා තරමක් දේශපාලන රැස්වීම්ද මඟ හරිමින් සිටී. ශාස්ත්‍රපති විභාගය සඳහා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශනාවලට යන චානක මන්ත්‍රි භූමිකාව අතහැර දමා එහි ඉගෙනීම් කටයුතුවල නිරත වේ.

දේශනවලට සහභාගි වුවද චානක මන්ත්‍රිවරයකු ලෙස හඳුනාගෙන සිටින්නේ ඔහු ළඟින්ම ඇසුරු කරන යහළුවන් කිහිප දෙනකු පමණි. මන්ත්‍රිවරයා ඉතා සැහැල්ලුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනීම් කටයුතුවල නිරතවන අතර දිවා ආහාරයද එහි ආපනශාලාවෙන් ඇනවුම් කර සිය සගයන් සමඟ වට මේසයේ හිඳගෙන ආහාර ගැනීමද විශේෂත්වයකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here