එහෙට පැන්න මෙහෙට පැන්න වසන්ත අයෙත් ඇමති කෙනෙක් වෙයි

නව අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේ දී ජනාධිපති මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.
ඔවුන්ගේ නම් සහ අමාත්‍ය ධූර පහත පරිදි වේ.
රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා -රාජ්‍ය පරිපාලන, ආපදා කළමනාකරණ සහ ග‍්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය
පී. හැරිසන් මහතා -කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජල සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය
වසන්ත සේනානායක මහතා -විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here