එජාප මන්ත්‍රීවරුන් ඉදිරියේ අගමැති සංවේදීව කල අවසන් ඉල්ලීම!

0

“සියළු ප්‍රශ්න අමතක කරන්න.අඩුපාඩුවක් තියනවනන් අපි හදාගමු.මමත් දන්නවා සමහර අයගේ වැඩ නිසා ඒවත් මට බලපෑවා.අපි ඉස්සරහට යමු.ඉදිරියේදී අඩුපාඩුවක් නොවෙන්න මම වග බලාගන්නන්”අගමැතිවරයා ඊයේ එජාප මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් හමුවේ කීවේය.අගමැතිවරයාගේ කොළඹ පිහිටි නිල නිවසේදී මන්ත්‍රී පිරිස හමුවු අතර මේ අවස්ථාවට නලින් බණ්ඩාර,ආනන්ද අලුත්ගමගේ,ශාන්ත අබේසේකර,දිලිප් වෙද ආරච්චි යන අය එක්වූහ.

“සර්..අඩුපාඩු ගොඩක් තියනවා.මේ කාලෙටම යු.එන්.පී. කාරයන්ට වෙච්ච දෙයක් නෑ.සමහර ඇමතිවරු රස්සා ටික ඔක්කොම බෙදාගන්නව.අසීමිත විදිහට හම්බකරනව.”යැයි ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා දැඩි ස්වරයෙන් කීවේය.

“හරි මම ඉස්සරහට ඒවා බලාගන්නන්.මේ වේලාවේ මට උදව් කරන්න”යැයි අගමැතිවරයා සංවේදීව මන්ත්‍රී පිරිසගෙන් ඉල්ලා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here