උපන්දිනයදා නාමල් කල පිංකම

0

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මතාගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් මුල්ගිරිගල රජමහා විහාරස්ථානයේ චෛත්‍ය රාජයාණන් වහන්සේ පිරිසිදු කරමින් වර්ණ ගැන්වීම සිදුකිරීමට පියවර ගෙන තිබුණි.මේ අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩී.වී.චානක මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here