මහින්ද මුහුදු වෙරළේ!

0

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ පස්වරුවේ තංගල්ල මුහුදු වෙරළේ සිය පවුලේ උදවියත් සමඟ නිදහසේ කාලය ගත කලේය.පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සහ රෝහිත රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු පිරිසක් ඒ අතර වුහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here