නියෝජ්‍ය කතානායකධුරය ශ්‍රියාණි විජේවික්‍රමට!

0

තිලංග සුමතිපාල මහතා තව දුරටත් නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා ලෙස කටයුතු නොකරන්නේ නම් ඔහු ඉන් ඉවත්කර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශ්‍රියාණි විජේව්ක්‍රම මහත්මියට එය ලබාදීමට ශ්‍රිලනියේ අවධානය යොමුව ඇතැයි වාර්තාවේ.හෙට පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රිලනිප මාධ්‍යම කාරක සභාවේ මේ ගැන සාකච්ඡා කර තීන්දුවක් ගැනීමට නියමිතව ඇති බවද වාර්තාවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here