නාමල් සිරිපා කරුණාවට ගිය ගමන

0

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෑම වර්ෂයකම සංවිදානය කෙරෙන උතුම් ශ්‍රී පාදස්ථානය වැද පුදා ගැනීමේ සංචාරය මෙවරද පැවැත්විණි. නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා සමඟ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩී.වී.චානක මන්ත්‍රීවරයා ඇතුලු  තරුණ තරුණියන් රැසක්ද මෙවර එම චාරිකාවට එක්ව සිටියහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here