ත්‍රීකුණාමලේ ඩෙංගු බෝකරන අයට ආණ්ඩුකාරවරිය නඩු දාන්න යයි

0

ත්‍රිරිකුණාමලය දිස්ත්‍රිරික්කයේ ඩෙංගු මදුරුවන් ව්‍යාප්ත කීරීමට කටයුතු කර ඇති රාජ්‍ය ආයතන සහ නිවාස වලට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බව නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධ යහම්පත් මහත්මිය පැවසුවාය
පළාත් රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් සමග පැවැති විශේෂ සාකච්ඡාවක දී ආණ්ඩුකාරවරිය මේ බව කියා සිටියාය
අද දිනයේ සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රාජ්‍ය ආයතන වලට සහ පෞද්ගලික නිවාස වල ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්තව ඇත්දැයි නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා විශේෂ කණ්ඩායම් පිටත්කර හරින බවද ආණ්ඩුකාරවරිය කීවාය
ඊට අමතරව අද දිනයේ සිට දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු රාජ්‍ය ආයතන පාසල් සහ නිවාස විශේෂ පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීමට කටයුතු කරන බව ආණ්ඩුකාරවරිය පැවසුවාය
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ඩෙංගු රෝගය සීඝ්‍රයෙන් පැතිර යන බවට පළාත් රාජ්‍ය බලධාරීන් ආණ්ඩුකාරවරිය දැනුවත් කළ අවස්ථාවේ ඇය මේ බව සඳහන් කළ අතර ඩෙංගු රෝගය බෝ කරන රාජ්‍ය ආයතන සහ අනෙකුත් ස්ථානවල ස්ථාන වලට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බවද එහිදි ඇය කියා සිටියාය
ඊට අමතරව පාසල්වල ද  ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන විනාශ කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද ආණ්ඩුකාරවරිය පළාත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට නියෝග කළාය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here