අමාත්‍යංශයෙන් සත පහක් වියදම් නොකර වැඩ බාර ගත්ත රාජ්‍ය ඇමති

0

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිමල් ලංසා මහතා සිය රාජ්‍යය අමාත්‍යධුරයේ වැඩ භාර ගත්තේය. ඒ වෙනුවෙන් සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ කිසිදු මුදලක් වැය වී නොමැත. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඉතා චාම්ව සිය ධූරයේ වැඩ ආරම්භ කල අයුරු කාගේත් සිත් ගත්තේය. ඒ වෙනුවෙන් අමාත්‍යංශයේ සිටියේ සිය පෞද්ගලික කාර්යමණ්ඩලයේ කීපදෙනා සහ අමාත්‍ය තොණ්ඩමන් මහතා පමණක් වීමද විශේෂත්වයකි.ඒ වෙනුවෙන් කිසිදු මුදලක් වියදම් නොකරන ලෙස ඇමතිවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබීමද විශේෂත්වයකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here