කුරුණෑගල සාලින්දගේ පුරප්පාඩුවට මොණරාගල පුෂ්පකුමාර !

0

කොළඹ පුද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාලින්ද දිසානායක මහතා මීට සුලු මොහොතකට පෙර අභවප්‍රාප්ත විය.
සාලින්ද දිසානායක මහතාගේ අභාවයෙන් පසු පුරප්පාඩු වන කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් එජනිස මන්ත්‍රීධුරය සඳහා පත්වීමට මනාප ලැයිස්තුවේ සිටින්නේ දැනට ජාතික ලැයිස්තු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්ත බංඩාර මහතාය. එම නිසා 2015 මහාමැතිවරණයේදී මනාප ඡන්ද 42,719ක් ලබාගත් හිටපු පළාත් අමාත්‍ය ඩී.බී. හේරත් මහතා පත්වීමට නියමිතව තිබුනද එය එසේ නොවන බව වාර්තාවේ.එම මන්ත්‍රීධුරය පොහොට්ටුවට ලැබෙන නිසා ශාන්ත බණ්ඩාර ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී සාලින්දගේ පුරප්පඩුවට පත්වෙයි.ඔහු අස්වීමෙන් පුරප්පඩුවන මන්ත්‍රීකමට මොණරාගල හිටපු ඇමති ජගත් පුශ්පකුමාර පත්වීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here