උදිතගේ සිල්ලර කාසි වලට විකිණෙන්න ගිය විමල් නූලෙන් බේරෙයි

0

ඉදිරි මැතිවරණ ගැන පැවැත්වූ රැස්වීම් කිහිපයකට සහභාගී වීම සදහා විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයා පසුගිය සතියේ බදුල්ලට ගියේය. මන්ත්‍රීවරයා බදුල්ලට එන බව සැලවූ හිටපු මන්ත්‍රී උදිත් ලොකුබණ්ඩාර විමල්ව ඇල්ල රැස්වීමකට අපරාධනා කලේ මේ අතරතුරේය. උදිත් ගැන අනුකම්පා සිතූ විමල් අපරාධනය බාරගත්තේය.ඇල්ල ප්‍රදේශයේ උදිත්ගේ හිතවතෙකුගේ හෝටලයට හමුව සූදානම් කළේය.පිරිස ගෙන්වා ගත්තේ සාදයක මුවාවෙනි.පැමිණියේ සුළු පිරිසකි.විමල් පැමිණි පසු විමල්ටද උදිතගේ තත්වය වැටහී ගියේය.සිදුවුයේ අපූරු දෙයකි.විමල් මැද වේලාවක් එහි සිට පිටව ගියේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here