වෙඩින් එකට කලින් නාමල් පෙම්වතිය එක්ක ගත්ත ෆොටෝ එක

0

ලබන සැප්තැම්බර් මාසයේ විවාහ වී මට නියම්ත නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාගේ පෙම්වතිය පිලිබදව පසුගිය දිනවල එක් එක් පුවත්පත් වාර්තා සහ සමාජ ජාල මාධය ඔස්සේ තොරතුරු පලවිය.මේ නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා සිය පෙම්වතිය සමග ගත් ඡායා රූප කිහිපයකි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here