යෝශිත කාටත් නොකියම ගත්ත වෙඩ්න් එක

0

හිටපු ජනාධිපති වත්මන් විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ දෙවැනි පුත් යෝෂිත රාජපක්‍ෂ සහ නිතීෂා ජයසේකර අතර විවාහ ගිවිස ගැනීම සිදු විය.
දෙපාර්ශවයේ සමීපතම ඥාතීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙම විවාහ ගිවිසුම සිදු විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here