නැගෙනහිර ශාන්ට බාරයි

නැගෙනහිර පළාතේ නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස දකුණු පළාත් හිටපු මහ ඇමති ශාන් විජේලාල් ද සිල්වා මහතා පත් කර තිබේ. මීට සුළු මොහොතකට පෙර ඔහු ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here