මහින්ද පක්ෂ නායක හමුවක් කැදවයි

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායක හමුවක් අද පස්වරු 6.00ට පැවැත්වේ.
විපක්ෂ නායක මහින්ද රජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම හමුව විජේරාම නිල නිවසේදී පැවැත්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here