රන්ජන්ට අවි අමෝරන් එජාප ලොක්කන් සිරිකොතට රැස්වෙයි!

0

එජාප කෘත්යාධිකාරී මණ්ඩලය අද පෙරවරු 10.00ට රැස්වීමට නියමිතය. එහිදී රන්ජන් රාමනායක ඇමතිවරයා පිළිබද වාර්තාව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත ලබා දීමට නියමිතය. ඇමතිවරුන් කොකේන් භාවිතා කරන බවට රන්ජන් කල ප්‍රකාශය ගැන සොයා බැලීමට මෙම කමිටුව පත් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here