පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරී

0

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට ආණ්ඩුක්‍රම විවස්තාවෙන් පැවරී ඇති බලතල අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර තිබේ.මේ වන විට කැබිනට් මණ්ඩලයද දිවුරුම් දී අවසන් කර තිබේ.පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ ගැසට් නිවේදනය මීට සුළු මොහොතකට පෙර කිනජනාධිපතිවරයා විසින් අත්සන් තබා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here