ලන්සා උපන්දිනය සැමරූ හැටි

0

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිමල් ලන්සා මහතාගේ 45වෙනි උපන්දිනය ඊයේට යෙදී තිබුණි.ඒ වෙනුවෙන් මීගමුව නගරාධිපති දයාන් ලන්සා මහතාගේ කාර්යාලයේ කුඩා සාදයක් සූදානම් කර තිබුණි.මේ අවස්ථාවට නිමල් ලන්සා මහතාගේ බිරිඳ,පුද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය සහ නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් බොගෝ දෙනෙකුද එක්ව සිටියහ.එහිදී මන්ත්‍රීවරයා නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් සමග සුහද කතා බහකද නිරත විය.

“සර්….දැන් මේකටත් අර මීගමුවේ ඉන්න මඩ වෙබ් කාරය ගහයිද දන්නේ නෑ…”නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකු විමසීය.

“ඕවා මම ගණන් ගන්නේ නෑ…අවුරුදු කීයක ඉදන් මට මඩ වෙබ් කාරයෝ ගහනවද..මට නන් ඒවා දැනිලවත් නෑ..”ලන්සා සිනාසෙමින් කීවේය.

“හැබැයි..ඇමතිතුමා..ඒ මඩ වෙබ් කාරයට නන් දැන් යන එන මන් නෑ”තවත් නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකු කීවේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here