අධිවේගී අධිකරණයේ පළමු නඩුව ඇහීම පටන් ගනී…ගාමිණී සෙනරත්ගෙන් වැඩේ පටන් ගනී…

0

අලුතින් ඇතිකල ව්ශේෂ අධිකරණවල නඩු ඇසීම අද සිට ආරම්භ වී ඇත.

අධි වේගයෙන් දින කිහිපයක් ඇතුලදී මෙම නඩු අසා දඬුවම් දීමට නියමිත අතර එහි පළමු නඩුව අද දිනයේ විභාගයට ගැනෙයි.

එම අධිකරණයේ පළමු නඩු කටයුත්ත වන්නේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ගාමිණි සෙනරත් හා ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ හිටපු කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ පියදාස කුඩබාලගේට එරෙහිව ඇති පැමිණිලි විභාග කිරීමයි.

මෙම විශේෂ මහාධිකරණයේ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලලේ විනිසුරුවන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ සම්පත් අබේකෝන්, සම්පත් විජේරත්න, චම්පා ජානකී රාජරත්න යන විනිසරුවරුන්ය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here