අලුත් මාළු ගන්න ධීවර සංස්ථා අලවිසැල් වලට යන්න…

ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ අලවිසැල් ප්‍රමාණය ඉහල දැමීමට කටයුතු කරන බව එහි සභාපති හිටපු අමාත්‍ය හේමාල් ගුණසේකර මහතා වාසල විත්ති වෙත පැවසීය.කොළඹ,ගම්පහ කළුතර යන දිස්ත්‍රික්කවල මෙන්ම දිවයිනේ සෑම පලාතක්ම නියෝජනය වන පරිදි නව වෙළද සැල් ඇතිකරන බවද හෙතෙම කීවේය.පාරිභෝගික ජනතාවට ගුණාත්මක මාළු මිලදී ගැනීමට හැකි වපසරිය ඉදිරි කාලය තුල ඇතිකරන බවද හෙතෙම වැඩිදුරටත් පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here