දිලුම් එනතුරු නාමල් මහ රෑ පාරේ නිදි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලුම් අමුණුගම මහතා පොලිස් ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයේ ප්‍රශ්න කිරීම්වලට ගොස් පැමිණෙන තුරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ රාත්‍රි මහ පාරේ ඇවිදිමින් කාලය ගතකලේය.පැය ගණනාවක් මන්ත්‍රීවරයා එම ස්ථානයේ රැදී සිටිමින් අමුණුගම මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රශ්න කිරීම් අවසන් වී පැමිණෙන තුරු රැදී සිටියේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here